Bruno Mars - 24K Magic Mở rộng

Bruno Mars - 24K Magic

Mới

420 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 420 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 420 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 630 ₫.

DISK(CD) 1.
01.24k Magic
02.Chunky
03.Perm
04.That’S What I Like
05.Versace On The Floor
06.Straight Up & Down
07.Callin All My Lovelies
08.Finesse
09.Too Good To Say Goodbye