2017 Happy Wheein day Mở rộng

2017 Happy Wheein day

Mới

1 220 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1220 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1220 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 830 ₫.

Quà tặng: photobook, dvd, slogan, photocard x 2.

Đặt trước 17/3/2017.

Vận chuyển ~ chưa biết

Giá 1,220k/bộ.

Vì là hàng donate nên không nhận cọc.

form.office.naver.com/form/responseView.cmd?formkey=OTgyMmZkMGItODFkYy00Mjc4LTg4ZjktZThkNTNiZWEwZTY0&sourceId=urlshare