TWICECOASTER: LANE 2 (special album) Mở rộng

TWICECOASTER: LANE 2 (special album)

Mới

400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 600 ₫.

[음반 사양]
* A Ver
- A Ver. 표지
- A Ver. 포토북
- A Ver. CD
- A Ver. STICKER
- A Ver. 포토카드 1종 (1/9 랜덤)
- LYRICS BOOK (A,B 공통)
- KNOCK KNOCK GOODS (A,B 공통)
 
* B Ver
- B Ver. 표지
- B Ver. 포토북
- B Ver. CD
- B Ver. STICKER
- B Ver. 포토카드 1종 (1/9 랜덤)
- LYRICS BOOK (A,B 공통)
- KNOCK KNOCK GOODS (A,B 공통)
 
[예약특전]
* A Ver
- A Ver. 포토카드셋트 (9장)
- A Ver. 포스터 1장
 
* B Ver
- B Ver. 포토카드셋트 (9장)
- B Ver. 포스터 1장