KARD - Hola Hola Mở rộng

KARD - Hola Hola

Mới

400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 600 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Oh NaNa [Hidden. 허영지]
 아티스트
 • : 카드
 • 피쳐링 (FEATURING) : 허영지
 
02.Don't Recall
 아티스트
 • : 카드
 
03.RUMOR
 아티스트
 • : 카드
 
04.Hola Hola
 아티스트
 • : 카드
 
05.난 멈추지 않는다
 아티스트
 • : 카드
 
06.Living Good (Special thanks to.)
 아티스트
 • : 카드
 
07.Oh NaNa (Inst.) (CD Only)
 아티스트
 • : 카드
 
08.Don't Recall (Inst.) (CD Only)
 아티스트
 • : 카드
 
09.RUMOR (Inst.) (CD Only)
 아티스트
 • : 카드
 
10.Living Good (Inst.) (CD Only)
 아티스트
 • : 카드