Jessica - My Decade Mở rộng

Jessica - My Decade

Mới

Trên 50 bộ, giá 420k/bộ.

Trên 100 bộ, giá xxx/bộ.

Chi tiết hơn

450 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 450 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 450 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 675 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Summer Storm
 아티스트
  • 싱어 : 제시카
 
02.Beautiful Mind
 아티스트
  • 싱어 : 제시카
 
03.Saturday Night
 아티스트
  • 싱어 : 제시카
 
04.Love U
 아티스트
  • 싱어 : 제시카
 
05.Starry Night
 아티스트
  • 싱어 : 제시카
 
06.봄이라서 그래