BTOB - Brother act. Mở rộng

BTOB - Brother act.

Mới

430 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 430 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 430 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 645 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Prelude : 하루
02.그리워하다
03.My Lady
04.새빨간 거짓말
05.신바람
06.Interlude : Brother Act.
07.나나나
08.꿈에
09.Guitar (Stroke of Love)
10.이별을 만나다
11.Fly Away
12.Finale : 우리들의 콘서트
13.속삭임 (CD Only)