FRANCIS GOYA - A TRIBUTE TO ALEXANDRA PAKHMUTOVA Mở rộng

FRANCIS GOYA - A TRIBUTE TO ALEXANDRA PAKHMUTOVA

Mới

585 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 585 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 585 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 878 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Tenderness00:03:22
 아티스트
 • 연주 : 프란시스 고야 (기타 (Guitar))
 • 연주 : 안드레이 알레시브 (아코디언)
 • 연주 : 길 드 세인트 아모르 (피아노)
 
02.Goodbye Moscow00:03:48
 아티스트
 • 연주 : 프란시스 고야 (기타 (Guitar))
 • 연주 : 안드레이 알레시브 (아코디언)
 • 연주 : 길 드 세인트 아모르 (피아노)
 
03.Melodya00:03:38
 아티스트
 • 연주 : 프란시스 고야 (기타 (Guitar))
 • 연주 : 안드레이 알레시브 (아코디언)
 • 연주 : 길 드 세인트 아모르 (피아노)
 
04.Before We Say Goodbye00:04:06
 아티스트
 • 연주 : 프란시스 고야 (기타 (Guitar))
 • 연주 : 안드레이 알레시브 (아코디언)
 • 연주 : 길 드 세인트 아모르 (피아노)
 
05.Beloved Forest00:04:55
 아티스트
 • 연주 : 프란시스 고야 (기타 (Guitar))
 • 연주 : 안드레이 알레시브 (아코디언)
 • 연주 : 길 드 세인트 아모르 (피아노)
 
06.Old Marple00:03:00
 아티스트
 • 연주 : 프란시스 고야 (기타 (Guitar))
 • 연주 : 안드레이 알레시브 (아코디언)
 • 연주 : 길 드 세인트 아모르 (피아노)
 
07.Song For Alexandra00:03:20
 아티스트
 • 연주 : 프란시스 고야 (기타 (Guitar))
 • 연주 : 안드레이 알레시브 (아코디언)
 • 연주 : 길 드 세인트 아모르 (피아노)
 
08.How Can'T We Live Without Each Other00:04:18
 아티스트
 • 연주 : 프란시스 고야 (기타 (Guitar))
 • 연주 : 안드레이 알레시브 (아코디언)
 • 연주 : 길 드 세인트 아모르 (피아노)
 
09.How Young We Were00:03:37
 아티스트
 • 연주 : 프란시스 고야 (기타 (Guitar))
 • 연주 : 안드레이 알레시브 (아코디언)
 • 연주 : 길 드 세인트 아모르 (피아노)
 
10.Starry River00:03:46
 아티스트
 • 연주 : 프란시스 고야 (기타 (Guitar))
 • 연주 : 안드레이 알레시브 (아코디언)
 • 연주 : 길 드 세인트 아모르 (피아노)
 
11.Russian Waltz00:03:38
 아티스트
 • 연주 : 프란시스 고야 (기타 (Guitar))
 • 연주 : 안드레이 알레시브 (아코디언)
 • 연주 : 길 드 세인트 아모르 (피아노)
 
12.Romantic Encounter (From Rachmaninoff Piano Concerto No.2)