DAVICHI - Special Best Mở rộng

DAVICHI - Special Best

Mới

Giá 385k/bộ.

Chi tiết hơn

385 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 385 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 385 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 578 ₫.

DISK(CD) 1.
01.오늘따라 보고 싶어서 그래
02.안녕이라고 말하지마
03.거북이
04.시간아 멈춰라
05.사고쳤어요
06.여성시대
07.생각날거야
08.모르시나요
09.사랑과 전쟁
10.슬픈 다짐
11.8282
12.원더우먼
DISK(CD) 2.
01.미워도 사랑하니까
02.녹는중
03.남자도 우나요
04.슬픈 사랑의 노래
05.너라서
06.우리 사랑했잖아
07.두번 헤어지는 일
08.사랑 사랑아
09.둘이서 한잔해
10.사랑은 다 그런거래요
11.난 너에게
12.오늘같은 밤이면