2016 calendar - The Heaven Mở rộng

2016 calendar - The Heaven

Mới

Giá: 680k/bộ.

Cọc 300k.

Chi tiết hơn

680 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 680 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 680 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 020 ₫.

Mô tả: lịch

Quà tặng: ecobag, poster A2, photocard x 7, card trong suốt x 3, postcard x 4, gương nhỏ, viết bi.

Đặt cọc trước 20/11/2015.

Vận chuyển ~ 1/2016.

Giá: 680k/bộ.

Cọc 300k.

940510.com/xe/master/351575