Giảm giá! Exo's 2nd box Mở rộng

Exo's 2nd box

Mới

Giá 780k/bộ. 930k/bộ.

Cọc 400k.

Hàng về cân kí tính tiền rất rẻ.

Chi tiết hơn

930 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 930 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 930 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 395 ₫.

DISK(DVD) 1.
01.CHAT WITH EXO04:13:00
 아티스트
  • : 엑소
 
DISK(DVD) 2.
01.WEEKEND WITH EXO
 아티스트
  • : 엑소
 
DISK(DVD) 3.
01.MAKING FILM 1
 아티스트
  • : 엑소
 
DISK(DVD) 4.
01.MAKING FILM 2, #Pathcode, Music Video