Brown Eyes Girls - Special Moments Mở rộng

Brown Eyes Girls - Special Moments

Mới

490 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 490 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 490 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 735 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Hush
02.Abracadabra
03.Sign
04.어쩌다
05.Must Have Love
06.Hold The Line
07.My Style (Hidden Track)
08.Sixth Sense
09.Candy Man
10.You
11.오아시스
12.Kill Bill
13.Hot shot
14.레시피
15.Magic (FOI 2010 주제곡)
DISK(CD) 2.
01.클렌징크림
02.한 여름 밤의 꿈
03.Far Away
04.내가 웃고 있어요 (가인)
05.세컨드 (Second)
06.너에게 속았다
07.오늘은 그대와 하늘 위로
08.잠에 취해
09.잘할게요
10.못 가
11.다시는 사랑 안할래
12.Must Have Friends
13.여자가 있어도
14.불편한 진실
15.떠나라 미스김