Brown Eyes Girls Mở rộng

Brown Eyes Girls

Mới

375 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 375 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 375 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 563 ₫.

DISK(CD) 1.
01.아이스크림의 시간
02.웜홀
03.Wave
04.신세계
05.Obsession
06.신의 입자
07.Light
 아티스트
  • : 브라운 아이드 걸스
 
08.Atomic
09.주사위 놀이
10.Fractal