Gấu bông mẹc trăng mẹc trời Mở rộng

Gấu bông mẹc trăng mẹc trời

Mới

Mẹc trăng / mẹc trời: 590k/gấu.

Full set: 1,080k/set.

Cọc 300k/gấu.

Chi tiết hơn

590 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1080 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1080 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 620 ₫.

Mô tả: gấu mẹc trăng, mẹc trời.

Quà tặng: sticker, standee, đồng phục, áo gấu, sịp??? <- ko bik dịch :v. postcard nếu đặt full set.

Đặt trước 9/11/2015

Vận chuyển ~ chưa biết.

Mẹc trăng / mẹc trời: 590k/gấu.

Full set: 1,080k/set.

Cọc 300k/gấu.

form.office.naver.com/form/responseViewMobile.cmd?formkey=MDg5YTU5ODctMjFmNS00NDM1LWJjYWMtZmVjMTc3ZDBlN2Vj