HyungWon - 2016 calendar 'Baby please' Mở rộng

HyungWon - 2016 calendar 'Baby please'

Mới

+ Set A: 580k

+ Set B: 750k

Cọc 400k

Chi tiết hơn

580 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 750 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 750 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 125 ₫.

Mô tả: lịch

Quà tặng:

+ Set A: poster A2, photocard x 2, card trong suốt x 2, sticker từ, quạt.

+ Set B: set A, slogan.

Đặt trước 30/11/2015.

Vận chuyển ~ 12/2015.

+ Set A: 580k

+ Set B: 750k

Cọc 400k

19940115.xo.st/