BLOCK B - BLOOMING PERIOD Mở rộng

BLOCK B - BLOOMING PERIOD

Mới

360 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 360 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 360 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 540 ₫.

DISK(CD) 1.
01.몇 년 후에
02.Toy
03.사랑이었다 (Song By TAEIL)
04.Walkin' In The Rain
05.빙글빙글 (Song By 비범, 유권)
06.몇 년 후에(Inst)