I.O.I - mini album (bản thường) Mở rộng

I.O.I - Chrysalis

Mới

Hết special

Chi tiết hơn

320 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 320 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 320 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 480 ₫.

Bản thường: booklet 68p, photocard, poster.

Bản đặc biệt: booklet 100p, making booklet, poster