Aquarius - Masterpiece Mở rộng

Aquarius - Masterpiece

Mới

1 400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 100 ₫.

Mô tả: photobook A4 160p.

Quà tặng: slogan 17 người đầu tiên (bây giờ chắc chắn k dc rồi), mini photobook A5, mini abnner, quạt ver B. (đặt trước 20/6). Poster A3, sticker từ x 3, photocard x 10, postcard, quạt ver A, sticker, memo

Đặt trước 22/7/2016.

Vận chuyển ~ 9/2016.

Giá: 1,150k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,120k/bộ.

Cọc 400k.

vernonkr.dothome.co.kr/bbs/view.php?id=main&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=1