Love Rain OST (Limited Edition CD+DVD+Photo Album) Mở rộng

Love Rain OST (Limited Edition CD+DVD+Photo Album)

Mới

590 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 590 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 590 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 885 ₫.

DISK(CD) 1.
01.사랑비 [장근석]
02.그대니까요 [티파니(소녀시대)]
03.사랑은 비처럼 [나윤권]
04.첫 사랑 [길구봉구 중에 봉구]
05.운명 [서인국]
06.비가오고 또 비가오면 [길구봉구 중에 봉구]
07.사랑비 [장근석, 서인국, 마현권]
DISK(DVD) 2.
01.Music Video ‘그대니까요’ [티파니(소녀시대)]
02.Music Video ‘사랑비’ [장근석]
03.Music Video ‘사랑은 비처럼’ [나윤권]
04.사랑비 하이라이트 영상
05.장근석의 ‘사랑비’ 녹음실 메이킹 영상