BLOCK B - WELCOME TO THE BLOCK Mini Album (리패키지) Mở rộng

BLOCK B - WELCOME TO THE BLOCK Mini Album 리패키지

Mới

335 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 335 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 335 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 503 ₫.

DISK(CD)
01.눈감아줄께
02.Action (RMX)
03.LOL
04.싱크로율 100%
05.Action
06.난리나 (Inst.)
07.LOL (Inst.)
08.싱크로율 100% (Inst.)
09.눈감아줄께 (Inst.)
10.Action (RMX) (Inst.)