BLOCK B - WELCOME TO THE BLOCK Mini Album 일반반 Mở rộng

BLOCK B - WELCOME TO THE BLOCK Mini Album 일반반

Mới

270 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 270 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 270 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 405 ₫.

DISK(CD)
01.Lol00:02:24
02.난리나00:03:22
03.했어 안했어00:03:57
04.싱크로율 100%00:03:29
05.Action00:03:10
06.난리나 (instrumental)