CROSS GENE - 2 Mini Album 나하고 놀자 Mở rộng

CROSS GENE - 2 Mini Album 나하고 놀자

Mới

390 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 390 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 390 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 585 ₫.

DISK(CD)
01.Amazing ? Bad Lady -
02.Watch Out
03.My Love Song
04.나하고 놀자 *타이틀곡
05.어려도 남자야 (I’m not a boy, not yet a man)
06.Holiday