2PM - 2집 [HANDS UP] Mở rộng

2PM - 2집 [HANDS UP]

Mới

360 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 360 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 360 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 540 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Hands Up00:03:18
 아티스트
 • : 2PM
 
02.Electricity00:03:50
 아티스트
 • : 2PM
 
03.Give It To Me00:03:37
 아티스트
 • : 2PM
 
04.영화처럼00:04:20
 아티스트
 • : 2PM
 
05.모르니00:03:47
 아티스트
 • : 2PM
 
06.Hot00:03:30
 아티스트
 • : 2PM
 
07.Without U00:03:22
 아티스트
 • : 2PM
 
08.I'll Be Back00:03:35
 아티스트
 • : 2PM
 
09.I Can't00:03:24
 아티스트
 • : 2PM
 
10.Hands Up (East4a Mix)00:03:27
 아티스트
 • : 2PM
 
11.Electricity (220V Mix)00:04:07
 아티스트
 • : 2PM
 
12.Thank You00:03:58
 아티스트
 • : 2PM
 
13.Don't Stop Can't Stop00:04:08
 아티스트
 • : 2PM