BLOCK B - BLOOMING PERIOD PRODUCTION NOTE DVD Mở rộng

BLOCK B - BLOOMING PERIOD PRODUCTION NOTE DVD

Mới

780 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 780 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 780 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 170 ₫.

2 Disc + booklet 68p

DISK(DVD) 1.
01.BLOOMING PERIOD Making Film : Toy M/V Making Film02:00:00
02.BLOOMING PERIOD Making Film : 몇 년 후에 M/V Making Film
03.BLOOMING PERIOD Making Film : Photo shoot Making Film
04.BLOOMING PERIOD Music Video : Toy Music Video
05.BLOOMING PERIOD Music Video : 몇 년 후에 Music Video
DISK(DVD) 2.
01.Block B Special Interview : Block B Group Interview01:30:00
02.Block B Special Interview : BLOOMING PERIOD Behind Interview
03.Block B Special Interview : Block B 추억의 게임