AOA - Angels knock Mở rộng

AOA - Angels knock

Mới

393 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 393 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 393 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 590 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Excuse Me
 아티스트
  • : 에이오에이
 
02.빙빙 (Bing Bing)
 아티스트
  • : 에이오에이
 
03.Three Out
 아티스트
  • : 에이오에이
 
04.느낌이 오니 (Feeling)
 아티스트
  • : 에이오에이
 
05.불면증 (Can`t Sleep)
 아티스트
  • : 에이오에이
 
06.Lily [Feat. 로운 of SF9]
 아티스트
  • : 에이오에이
  • 피쳐링 (FEATURING) : 로운
 
07.Melting Love
 아티스트
  • : 에이오에이
 
08.너 때문에 (Help Me)
 아티스트
  • : 에이오에이
 
09.Oh Boy
 아티스트
  • : 에이오에이
 
10.With ELVIS