AKMU - 사춘기 하 Mở rộng

AKMU - 사춘기 하

Mới

550 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 550 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 550 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 825 ₫.

DISK(CD) 1.
01.생방송 (live)
 아티스트
  • : 악동뮤지션
 
02.리얼리티 (reality)
 아티스트
  • : 악동뮤지션
 
03.오랜 날 오랜 밤 (last goodbye)
 아티스트
  • : 악동뮤지션
 
04.못생긴 척 (play ugly)
 아티스트
  • : 악동뮤지션
 
05.CHOCOLADY
 아티스트
  • : 악동뮤지션
 
06.YOU KNOW ME
 아티스트
  • : 악동뮤지션
 
07.집에 돌아오는 길 (way back home)
 아티스트
  • : 악동뮤지션
 
08.그때 그 아이들은 (will last forever)