On your mark! Get set! Love! Mở rộng

On your mark! Get set! Love!

Mới

800 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1600 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1600 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 400 ₫.

Mô tả: photobook, DVD.

Quà tặng:

Đặt fullset tặng mark style ptb, tặng photo right keyring (đặt ngay 15/2/2017).

Đặt ptb / dvd: tặng poster A2, photo brouche, quạt, sticker, photocard, postcard.

Đặt trước 15/3/2017.

Vận chuyển ~ 4/2017.

Giá: dvd: 800k/bộ.

ptb: 1,160k/bộ.

fullset: 1,600k/bộ.

Cọc tối thiểu 600k.

www.playonmark.com/2nd/