GOT7 - FLIGHT LOG: ARRIVAL Mở rộng

GOT7 - FLIGHT LOG: ARRIVAL

Mới

Giá 280k/alb chưa cân kí.

Giá trọn gói 390k/alb.

Các bạn đặt nhiều hàng sẽ rẻ và về nhanh, vì COT gom hàng số lượng.

Cập nhật, synnara báo trọng lượng là 0.8kg/alb.

Chi tiết hơn

440 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 440 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 440 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 660 ₫.

1. 사양 : 앨범 2종 (Never Ver. / Ever Ver.) 랜덤 발송

 

1) Never Ver.
- 1CD
- 포토북 1세트 (3권)
- 로그북 (사전예약 특전)
- 포스터 (초도 한정 1:1 제공)


2) Ever Ver.
- 1CD
- 포토북 1세트 (3권)
- 로그북 (사전예약 특전)
- 포스터 (초도 한정 1:1 제공)

 

* Never Ver. & Ever Ver. 공통 구성
- 투명 앨범 커버 (8종 중 1종 랜덤 / 초판 한정 랜덤 제공, 재판 시 1종 통일)
- 포토카드 #1 Making Ver. (7종 중 1종 랜덤)
- 포토카드 #2 Selfie Ver. (7종 중 1종 랜덤)
- 포토카드 #3 Promise Ver. (7종 중 1종 랜덤)
- 이벤트카드 (8종 중 1종 랜덤 / 초판 한정 랜덤 제공, 재판 시 1종 통일)

 

2. SIZE : 162 X 222 X 36mm