f(x) - 4 walls (poster hiếm) Mở rộng

f(x) - 4 walls (poster hiếm)

Mới

Giá dự kiến 300k. Giá 395k/bộ.

Cọc 100k.

Poster hiếm.

Chi tiết hơn

375 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 395 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 395 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 593 ₫.

DISK(CD) 1.
01.4 Walls
 아티스트
  • : 에프엑스
 
02.Glitter
 아티스트
  • : 에프엑스
 
03.Deja vu
 아티스트
  • : 에프엑스
 
04.X
 아티스트
  • : 에프엑스
 
05.Rude Love
 아티스트
  • : 에프엑스
 
06.Diamond
 아티스트
  • : 에프엑스
 
07.Traveler
 아티스트
  • : 에프엑스
 
08.Papi
 아티스트
  • : 에프엑스
 
09.Cash Me Out
 아티스트
  • : 에프엑스
 
10.When I’m Alone