Lee Minho Single The Day Mở rộng

Lee Minho Single The Day

Mới

500 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 500 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 500 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 750 ₫.

CD + ptb + Polaroid

DISK(CD)
01.그때처럼
02.선물
03.그때처럼 (Inst.)
04.선물 (Inst.)