AKMU - 사춘기 상 Mở rộng

AKMU - 사춘기 상

Mới

420 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 420 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 420 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 630 ₫.

DISK(CD) 1.
01.RE-BYE
02.사람들이 움직이는 게 [How People Move]
03.새삼스럽게 왜 [Haughty Girl]
04.초록창가 [Green Window]
05.사소한 것에서 [Every Little Thing]
06.주변인 [Around]