I.O.I 2nd Mini Album Mở rộng

I.O.I 2nd Mini Album Miss Me?

Mới

700 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 700 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 700 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 050 ₫.

CD + booklet + 1 random photocard + poster (limited)

DISK(CD)
01.너무너무너무
02.잠깐만
03.내 말대로 해줘
04.PING PONG
05.음 어쩌면