LADY GAGA - JOANNE Mở rộng

LADY GAGA - JOANNE

Mới

400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 600 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Diamond Heart
 아티스트
 • 싱어 : 레이디 가가
 
02.A-Yo
 아티스트
 • 싱어 : 레이디 가가
 
03.Joanne
 아티스트
 • 싱어 : 레이디 가가
 
04.John Wayne
 아티스트
 • 싱어 : 레이디 가가
 
05.Dancin’ In Circles
 아티스트
 • 싱어 : 레이디 가가
 
06.Perfect Illusion [Feat. Josh Homme, Kevin Parker, Mark Ronson, And Bloodpop]
 아티스트
 • 싱어 : 레이디 가가
 • 싱어 : 조쉬 옴므
 • 피쳐링 (FEATURING) : 케빈 파커
 • 피쳐링 (FEATURING) : 마크 론슨
 • : 블러드팝
 
07.Million Reasons
 아티스트
 • 싱어 : 레이디 가가
 
08.Sinner’S Prayer [Feat. Father John Misty]
 아티스트
 • 싱어 : 레이디 가가
 • 피쳐링 (FEATURING) : 파더 존 미스티
 
09.Come To Mama
 아티스트
 • 싱어 : 레이디 가가
 
10.Hey Girl [Feat. Florence And The Machine]
 아티스트
 • 싱어 : 레이디 가가
 • : 플로렌스 앤 더 머신
 
11.Angel Down
 아티스트
 • 싱어 : 레이디 가가