SIA - 1000 FORMS OF FEAR Mở rộng

SIA - 1000 FORMS OF FEAR

Mới

400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 600 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Chandelier00:03:36
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
02.Big Girls Cry00:03:30
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
03.Burn The Pages00:03:15
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
04.Eye Of The Needle00:04:08
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
05.Hostage00:02:56
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
06.Straight For The Knife00:03:31
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
07.Fair Game00:03:51
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
08.Elastic Heart00:04:17
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
09.Free The Animal00:04:24
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
10.Fire Meet Gasoline00:04:01
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
11.Cellophane00:04:25
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
12.Dressed In Black