SIA - THIS IS ACTING (DELUXE EDITION) Mở rộng

SIA - THIS IS ACTING (DELUXE EDITION)

Mới

450 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 450 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 450 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 675 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Bird Set Free00:04:12
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
02.Alive00:04:23
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
03.One Million Bullets00:04:12
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
04.Move Your Body00:04:07
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
05.Unstoppable00:03:37
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
06.Cheap Thrills00:03:31
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
07.Reaper00:03:39
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
08.House On Fire00:04:01
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
09.Footprints00:03:13
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
10.Sweet Design00:02:25
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
11.Broken Glass00:04:25
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
12.Space Between00:04:47
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
13.Cheap Thrills [Feat. Sean Paul]
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 • 피쳐링 (FEATURING) : 션 폴
 
14.The Greatest [Feat. Kendrick Lamar]
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 • 피쳐링 (FEATURING) : 켄드릭 라마
 
15.Confetti
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
16.Move Your Body (Alan Walker Remix)
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
17.Midnight Decisions
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
18.Jesus Wept
 아티스트
 • 싱어 : 시아
 
19.The Greatest