2PM - HOTTEST TIME OF THE DAY (첫번째 싱글) Mở rộng

2PM - HOTTEST TIME OF THE DAY (첫번째 싱글)

Mới

220 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 220 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 220 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 330 ₫.

DISK(CD) 1.
01.10점 만점에 10점 (10/10)00:03:22
 아티스트
  • : 2PM
 
02.Only You00:03:58
 아티스트
  • : 2PM
 
03.Angel00:03:54
 아티스트
  • : 2PM
 
04.10점 만점에 10점 (10/10) [Old School Ver.]00:03:17
 아티스트
  • : 2PM
 
05.10점 만점에 10점 (10/10) [Inst.]00:03:23
 아티스트
  • : 2PM
 
06.Only You [Inst.]