2PM - 1집 [1:59PM] Mở rộng

2PM - 1집 [1:59PM]

Mới

350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 525 ₫.

DISK(CD) 1.
01.My Heart00:01:01
 아티스트
 • : 2PM
 
02.Heartbeat00:03:13
 아티스트
 • : 2PM
 
03.기다리다 지친다00:03:25
 아티스트
 • : 2PM
 
04.너에게 미쳤었다00:03:35
 아티스트
 • : 2PM
 
05.Gimme The Light00:04:34
 아티스트
 • : 2PM
 
06.Back 2U00:03:26
 아티스트
 • : 2PM
 
07.All Night Long00:03:51
 아티스트
 • : 2PM
 
08.Heartbeat (Red Light Mix)00:03:11
 아티스트
 • : 2PM
 
09.10점 만점에 10점 (10/10)00:03:23
 아티스트
 • : 2PM
 
10.Only You (Acoustic Mix)00:04:38
 아티스트
 • : 2PM
 
11.Again & Again00:04:05
 아티스트
 • : 2PM
 
12.니가 밉다 (Lounge Mix)00:03:24
 아티스트
 • : 2PM
 
13.돌아올지도 몰라 (Bossa Nova Mix)00:04:07
 아티스트
 • : 2PM