Giá đã giảm!

Pre-order 2017 Season Greetings SNSD, EXO, f(x), NCT, SHInee

Mới

Pre-order SNSD, SHinee, f(x), EXO, Red Velvet, NCT

Đặt trước 7/12/2016.

Kệ mợ bạn Hàn, ông cứ ghi 710k cùng lắm hủy hợp đồng chứ ghi 990 mất khách.

Giá chung 1,010k/bộ đợt đầu, đợt sau 1,080k/bộ.

Chi tiết hơn

1 040 000 ₫

1 080 000 ₫

-40 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1040 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1040 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 560 ₫.

Pre-order lịch 2017: SNSD, SHinee, f(x), EXO, Red Velvet, NCT

Hàng official SM Entertainment.

Đặt trước 7/12/2016.

Giá 990k/bộ.

Cọc 500k/bộ.