백아연 - a good girl Mở rộng

백아연 - a good girl

Mới

310 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 310 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 310 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 465 ₫.

DISK(CD) 1.
01.a Good Boy
02.말해줘
03.너 때문에 [Feat. Jia of miss A]
04.맘에 들어 [Feat. 바로 of B1A4]
05.산소처럼