2PM - HOTTEST TIME OF THE DAY (첫번째 싱글) Mở rộng

2PM - 2:00 PM TIME FOR CHANGE (싱글 2집)

Mới

220 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 220 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 220 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 330 ₫.

DISK(CD) 1.
01.What Time Is It Now?00:01:07
 아티스트
  • : 2PM
 
02.Again & Again00:04:05
 아티스트
  • : 2PM
 
03.니가 밉다00:03:04
 아티스트
  • : 2PM
 
04.돌아올지도 몰라00:04:07
 아티스트
  • : 2PM
 
05.Again & Again (R&B Mix)00:03:43
 아티스트
  • : 2PM
 
06.Again & Again (Inst.)00:04:05
 아티스트
  • : 2PM
 
07.니가 밉다 (Inst.)00:03:04
 아티스트
  • : 2PM
 
08.돌아올지도 몰라 (Inst.)00:04:07
 아티스트
  • : 2PM