DBSK - 3집 [` O `-正.反.合. (오-정반합)] (CD + 사진) Mở rộng

DBSK - 3집 [` O `-正.反.合. (오-정반합)] (CD + 사진)

Mới

320 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 320 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 320 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 480 ₫.

DISK(CD) 1.
01."O"-正.反.合. (오-정반합)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
02.세상에 단 하나뿐인 마음 (You're my miracle)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
03.Hey! Girl
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
04.Get me some
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
05.I'll be there
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
06.Remember
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
07.이제 막 시작된 이야기 (The story has just begun)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
08.ON&ON
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
09.Phantom 환영(幻影)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
10.You only love
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
11.풍선 (Balloons)

DISK(DVD) 2.
01.talk(1) 극장드라마 'Vacation' Introduction
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
02.극장드라마 'Vacation' (Full Ver.)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
03.talk(2) 극장드라마 'Vacation' NG Special Behind
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
04.극장드라마 'Vacation' NG Special